dinsdag 24 september 2013

van de bloemen leren om te schitteren

De natuur is mijn grootste leermeester. 
Neem nou die mooie witte herfstanemoon die ik vorige week zo vol aandacht in haar hart bekeek. Ja, die leerde me om te stralen en te schitteren. Zo onomwonden liet zij zichzelf zien, daar kon ik nog wel wat van leren.

Leren om vanuit heel mijn pure zuivere kracht en van wie ik in essentie ben (wit) mijzelf op te richten en te delen met de wereld (geel-groene hart) en mijn zielelicht en ik-kracht te laten schijnen (geel). Omdat ik niet anders kan, dit mijn zielsverlangen is, ieders zielsverlangen is. Een uitstralen vanuit mijn hart zodat ook anderen erdoor geraakt worden (geel) om ook hun hart te open.

En ik moet zeggen: als het me lukt om zo vol vertrouwen en met een open hart in het leven te staan, ik dus eigenlijk niks te verbergen heb, dat ik daar inderdaad heel erg blij van word. 
Ik ben dan meer aanwezig, meer in de rust, meer in het moment, meer in de flow, meer in vertrouwen. Ik val dan meer samen met wie ik ten diepste ben en geniet veel meer van wat ik aan het doen ben. In contact met anderen raken we sneller tot de kern van waar het om draait, het gevoel van verbinding is veel groter. We hebben elkaar over en weer echt iets te bieden. 
Best heel wat, vind je niet?

Zelfs in de herfst van je leven, laten we zeggen na je 50e, kun je je volle potentieel nog tot ontwikkeling brengen. Ook dit laat de herfstanemoon me zien. Het is eigenlijk nooit te laat om dat te doen in je leven waar je echt van gaat stralen en schitteren, te kiezen voor jouw innerlijke waarheid en daar ja tegen te zeggen en er naar te handelen. Soms gaat daar een zoektocht aan vooraf. Een zoektocht naar jouw zielekwaliteiten, jouw unieke talenten en naar de redenen die je afhouden van wat je eigenlijk diep van binnen wilt en voelt.

Velen onder ons doen eigenlijk niet in hun leven waar ze echt blij van worden, wat in wezen bij ze past. Ze blijven in banen die niet vervullen en houden vast aan relaties die niet echt gelukkig maken. Maar zou het niet mooi zijn als meer mensen de 'roep van hun ziel' op zijn minst kenden, erkennen wie ze ten diepste zijn en er ook iets meer gehoor aan gaven in hun leven? 

Het is mijn specialisme om juist dat wezenlijke in jou via kleur, beeld, woord, de natuur en mijn heldere vermogens naar boven te krijgen, te bevrijden. Je te helpen te leven vanuit jouw diepste waarheid. Te ont-dekken wat je afhoudt van jouw stralende zelf. 
Met het individuele begeleidingstraject DE KLEURENREIS help ik je in een paar sessies op weg om bij jouw kern te komen. Een creatief bezinnend traject geheel afgestemd op jouw levensvragen van dat moment.

Vraag je je af op ik iets voor je kan betekenen neem gerust eens vrijblijvend contact met me op. En ken je iemand die geholpen is met mijn diensten, stuur dit bericht dan vooral door.

herfstanemoon


van de zon leren om te warmen
van de wolken leren om te zweven
van de wind leren om impulsen te geven
van de vogels leren om hoogte te winnen
van de bomen leren om standvastig te zijn
van de bloemen leren om te schitteren
van de stenen leren om te blijven
van de struiken leren om in het voorjaar te vernieuwen
van de bladeren leren om in de herfst los te laten
van de storm hartstocht leren
van de regen leren te vervloeien
van de aarde leren ontvankelijk te zijn
van de maan leren te veranderen
van de sterren leren één onder velen te zijn
van de jaargetijden leren dat het leven telkens opnieuw begint

Geen opmerkingen: