maandag 5 december 2011

zet een streep in je agenda

kleur je zinnen, dag 2

ZINVOL

Je moet de moed hebben om een streep in je agenda te zetten.
Een lege bladzijde in een volle agenda. 
Je moed wordt beloond met genoegdoening. 
Want in de ruimte die je vrijmaakt kan je ziel zich voeden, zich laven aan de bron van vreugde. 

Die bron bevindt zich in je jezelf, in je eigen hart, waar alle antwoorden rusten in jezelf. 
Neem de tijd om af te dalen in je eigen binnenkamers, waar de vlaggetjes wapperen in de wind. Waar de vredesvlaggetjes jou roepen om vrij te zijn, vrij van oordeel, vrij van dwang, vrij van schuldbesef. Waar je al wapperend uitgenodigd wordt om los te laten. 

Maak die ruimte in jezelf. Heb de moed om iedere dag even af te dalen in je eigen binnenkamer. Heb de moed om de impulsen die je van hieruit hoort op te volgen. Ook al druist het in tegen al je uiterlijke hoedanigheden, volg het pad van vrede, de roep van binnen, naar vreugde, vrijheid , ongebondenheid en oordeelloosheid. 


vrijheid, ruimte en voorspoed voor iedereen

ben vrij mens
vrij in je eigen hart
en vind die plek van vrede

iedere dag
telkens weer opnieuw
vind je het geluk in jezelfEen Tibetaans gebedsvlaggetje kent vijf verschillende kleuren. Iedere kleur vertegenwoordigd een ander element. Geel staat voor de aarde, groen voor het water. Rood is het vuur. Wit staat voor de wind/wolken en blauw staat voor de hemel. 


Gebedsvlaggetjes worden verondersteld vrede, compassie, kracht en wijsheid te verspreiden. Tibetanen geloven dat bij het wapperen in de wind de gebeden en mantra's opstijgen naar de goden, die voorspoed brengen aan de ophanger, zijn familie, vrienden, bekenden en zelfs vijanden. Meer informatie over gebedsvlaggen en een verkoopadres vind je hier.


Zoals je misschien gemerkt hebt, stopt het 30 dagen project 'kleur je zinnen' op mijn blog hier bij de 2e dag. De overige dagen hebben er wel opgestaan en zijn ook door veel mensen gevolgd, maar ik heb deze gegevens even van mijn blog afgehaald. Ik ben namelijk bezig met het uitwerken tot een e-cursus mogelijk boek van dit project. Blijf me vooral volgen op mijn blog als je interesse hebt om hier binnenkort meer over te weten. (d.d. 1 maart 2012)

Geen opmerkingen: