vrijdag 29 november 2013

het licht bezingen


DE ZIEL HEEFT GEEN GEBOORTE

Voorwaar, de ziel heeft geen geboorte,
geen dood, geen begin en geen einde,
zonde kan haar niet aanraken,
noch kan deugd haar verheffen;
zij is altijd geweest
en zal altijd zijn
en al het overige is haar bedekking,
zoals een stolp over het licht.

De ziel is licht, het denkvermogen is licht
en het lichaam is licht
licht in verschillende graden;
en het is in deze verhouding
dat de mens verbonden is
met de planeten en de sterren.

Wanneer de zon omwolkt is,
bereikt het licht de aarde niet;
evenzo is het met de ziel,
die goddelijk is en vervuld van licht.

Wanneer ze in dichte wolken gehuld is,
ontvangt de mens het licht niet,
dat in de ziel zelf is.

dinsdag 19 november 2013

laten ontstaan

De meester ziet de dingen zoals ze zijn, zonder te proberen ze te sturen.
Hij laat ze hun eigen weg gaan en zit stil in het midden van de cirkel.
Heb je geduld te wachten tot je modder zakt, het water helder wordt?
Kun je in de stilte verwijlen tot de juiste handeling vanuit zichzelf ontstaat?
Lao Tse